ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BUD PÅ AUKTION.

 

Auktions- og indsætterbetingelser er udarbejdet i samarbejde med            

DAHL Viborg Advokatpartnerselskab

 

 1. Deltagelse i budgivning kræver et gyldigt CVR nummer samt registrering som bruger på jysknetauktion.dk.  Privat køber kan således ikke handle på jysknetauktion.dk. De registrerede data anvendes ved udstedelse af faktura til højestbydende. HUSK - der kan gå op til 24 timer inden bruger bliver godkendt.

 

 1. Ethvert bud er bindende for byderen. Når højestbydende meddeles hammerslag, indgås der aftale mellem indsætter og højestbydende.

 

 1. Bud gives på Jysk Netauktion’s hjemmeside: jysknetauktion.dk inden det sluttidspunkt, som er oplyst for hver enkelt auktion. Auktionen lukker for bud  med intervaller af 1 min pr. 6 kataloge numre, fra sluttidspunktet. Bemærk - tiden forlænges for det enkelte katalog nr. hvis der er et aktiv bud inden sluttidspunktet. Kun vindende bydere, får besked på mail efter auktionen. Vinder skal straks overføre penge til Jysk Netauktions konto, og du kan på jysknetauktion.dk selv tjekke i rubrikken “Mine bud”. Er der stadig et grønt rette tegn, så har du stadig buddet. Er der en rød trekant er du blevet overbudt. Efter auktionens afslutning vil der være en diplom/smiley, hvis du har vundet buddet og varen er din.

            i. Bud intervaller:

Man kan byde minimum 50,00 kr. på effekter under 1000,00 kr.

Man kan byde minimum 100,00 kr. på effekter mellem 1000,00 kr og 10.000,00 kr.

Man kan byde minimum 500,00 kr. på effekter mellem 10.000,00 kr. og 50.000,00 kr.

Man kan byde minimum 1000,00 kr. på effekter over 50.000,00 kr.

 

 1. Jysk Netauktion kontrollerer brugerne ved registrering - herunder navn, cpr.nr eller cvr.nr., adresse og telefonnummer. Jysk Netauktion forbeholder sig ret til at udelukke brugere i det omfang disse vurderes useriøse eller er inaktive i en periode over seks måneder.

 

 1. Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret. Alle varer sælges som beset. En erhvervsdrivende køber kan således ikke påberåbe sig at en genstand lider af nogen mangel, medmindre genstanden ikke svarer til den betegnelse, under hvilken den er solgt, eller sælgeren har handlet svigagtigt. Hvis genstanden ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt, eller indsætter har givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller hvis indsætter har undladt at give oplysning om for sælger kendelige forhold, der har haft betydning for en købers bedømmelse af genstanden. Jysk Netauktion foretager ikke nogen form for undersøgelser af genstanden, og indestår som følge heraf ikke for genstandens stand og funktionsevne.

VIGTIGT INFO VEDRØRENDE ALLE KØRETØJER: Alle biler, lastbiler, traktorer, m.m sælges ved AUKTION og  i den stand de befinder sig. Jysk Auktion/Netauktion foretager ikke nogen form for undersøgelser  af genstanden, og indestår som følge heraf ikke for genstandens stand og funktionsevne. Jysk Auktion oplyser information om varen KUN hvis den ikke selv kan køres på plads eller hvis indsætter af  varen har givet oplysninger herom. ALLE køretøjer skal efterses/prøves af evt. køber på eftersyns dagen, OBS!! det er købers ansvar at vurdere genstanden - alt købes som beset. Evt. spørgsmål kan rettes til mobil 24 48 48 45 eller på mail: info@jyskauktion.dk

Grundet problemer med eftersendelsen af registrerings attester, har Jysk Auktion valgt kun at sælge biler hvor registrerings attesten medfølger. Biler som mangler reg. attest udgår, hvis Jysk Auktion ikke har modtaget attesten inden hammerslag.

 1. Aftalen om køb indgås mellem indsætter og højestbydende. Krav som følge af mangler skal derfor rettes mod indsætter.      

                                                                                              

 1. Der tillægges et auktionssalær på 15% på budsum (dog. minimum. 150 kr. pr. nr.) . Herudover beregnes 2,5 % i deklarationsgebyr på budsum + salær.  Momsen er 25% og beregnes til sidst af  summen af budsum + salær + deklarationsgebyr.

 

 1. Eksempel ved bud på 1000 kr. :     1000 kr. + 15% salær = 1.150 kr.  + 2,5% deklarationsgebyr( af 1.150 kr.) = 1.178,75 + 25% moms = 1.473,44 inkl. moms.
 2. Visse effekter er undtaget for moms på budsum, men der skal betales moms af salær og deklarationsgebyr.

 

 1. Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne (typisk brugte varer), beregnes der kun moms af salærer og gebyrer. Ved varer, der sælges efter de almindelige moms-regler (typisk nye varer), vil der blive beregnet moms af både budsum, salærer og gebyrer. Uanset om man sælger efter brugtmoms-ordningen eller efter de almindelige momsregler får man den fulde budsum minus sælgersalær udbetalt, og sælger er ansvarlig for at give korrekte oplysninger om varen, til brug for at afgøre, efter hvilke momsregler varen skal sælges.

 

 1. KØB AF EFFEKTER UDEN VAT:

Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte effekt skal foretages af en transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument/bevis for eksport. Hvis køber selv står for transporten skal køber selv medbringe CMR dokumenter ( kan hentes ved bla. speditør i Padborg ). Herefter, ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget varer til Jysk Auktion: info@jyskauktion.dk

BEMÆRK: Afhentning uden CMR dokumentation / bevis for eksport, vil blive afvist -  VAT opkræves hvis køber ikke fremviser CMR dokumentation/ eksport bevis. Effekterne udleveres først efter betaling af VAT.

 

 1. Betaling sker ved overførsel til Jysk Netauktions konto. Udenlandske købere kan benytte bankoverførsel via IBAN/SWIFT umiddelbart efter auktionen. Varer bliver først udleveret til køber, når beløbet er indgået i Jysk Netauktions bogholderi.

 

 1.  BEMÆRK:  betaling ske indenfor 3 hverdage efter endt auktion. Såfremt beløbet ikke betales vil kravet blive overdraget til inkasso.

 

 1. Køber skal selv forestå afhentning, afmontering/nedtagning i henhold til Jysk Netauktions anvisninger. Varer skal afhentes i det på forsiden oplyste udleveringstidspunkt, medmindre andet er aftalt med Flemming Staunsbjerg. Jysk Netauktion stiller ikke personale til rådighed som medhjælp ved håndtering og læsning. Enhver medhjælp, manuelt eller med maskin, fra Jysk Netauktions side sker derfor for købers risiko og ansvar. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for at dette sker i henhold til gældende regler. Efter vundet auktion skal køber være opmærksom på at alle varer ude/inde står for købers egen risiko. Herunder bla. hærværk, tyveri, m.m. Genstande er ikke dækket af nogen form for forsikring ved Jysk Netauktion.

 

 1. Udleveringstidspunktet er  mellem kl. 10.00 og 16.00, med mindre andet er oplyst på auktionen.
 2. Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for afhentningstidspunktet, og der ikke er aftalt senere afhentning, opkræves et min. gebyr på 500,00 kr. til plads leje, håndtering af varer, mm. pr. måned -  OBS - vederlagets størrelse varierer efter krav til pladsleje, håndtering, mm. Er opbevaringen forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, eller er udgifterne til opbevaringen ved at overstige varens værdi, kan Jysk Auktion/Jysk Netauktion sælge varen bedst muligt.
 3. Uafhentede varer, som skal køres på lossepladsen, vil blive smidt ud for købers regning

 

 1. Enhver handel på auktionsområdet skal registreres på Jysk Netauktion’s formularer og i øvrigt følge auktionsbetingelserne.

 

 

 1. Køber har det fulde ansvar for, at købt materiel opfylder lovmæssige krav forinden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. fra de respektive rettighedshavere. Bemærk: almindeligvis kan softwarelicenser ikke overdrages.

 

 1. Registreringsattest for indregistrerede motorkøretøjer, campingvogne, vogne, lastbiler, trailere m.m medfølger varen medmindre andet er oplyst i kataloget. Hvor registreringsattest ikke foreligger, og i teksten ikke er skrevet at registrerings attesten ikke medfølger, har Jysk Netauktion én måned til at fremskaffe denne, idet køber ellers er berettiget til at hæve købet og kræve pengene retur.

 

 1. Andet dokumentation vedrørende motorkøretøjer, feks., Toldattester, instruktions / servicebøger m.m.fremskaffes af køber selv, hvis ikke de medfølger varen.

 

 1. For alle motorredskaber medfølger registreringsattester, instruktionbøger og andre papirer ikke, med mindre der oplyses om andet i kataloget. Køber står selv for fremskaffelsen af de nødvendige papirer, som køber skal bruge.

 

 1. Genstande, der anvendes til oplag af de af auktionen omfattede genstande, medfølger ikke....herunder paller og palle rammer, mm.
 2. PLADER på indregisterede motorkørtøjer: Hvor der oplyses at plader evt. medfølger skal køber betale et gebyr på 800,00 kr. til omregistrering samt underskrive en fuldmagt til ejerskifte.
 3. Vi tager forbehold for trykfejl/skrive fejl - kan beskrevet effekter ikke ses på billeder, medfølger de ikke.

    

Auktions- og indsætterbetingelser er udarbejdet i samarbejde med            

DAHL Viborg Advokatpartnerselskab